Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 20 luty 2016 r.

Dnia 20 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Oddziału w Wałbrzychu odbędzie się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału.
Zapraszamy do udziału w zebraniu wszystkich naszych członków, którzy opłacili składkę za bieżący rok.
Informujemy, że nie będzie możliwości opłacenia składki w dniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
Osoby, które opłacą składkę przelewem bankowym po 15 lutego prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego jest dostępny do wglądu w biurze Oddziału.

Ramowy porządek obrad

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Wałbrzychu