WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE – 19 luty 2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
CZŁONKÓW ODDZIAŁU W WAŁBRZYCHU – 19 luty 2017 r.

Dnia 19 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ZkwP Oddziału w Wałbrzychu.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie NOT w Wałbrzychu, ul. Szmidta 4a.

Zapraszamy do udziału w zebraniu wszystkich naszych członków, którzy opłacili składkę
za bieżący rok.

Osoby, które opłacą składkę przelewem bankowym po 16 lutego prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest dostępny do wglądu w biurze Oddziału.


Dzienny porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 


 

Uwaga – Składka za 2016 rok

Informacja dla członków oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składki członkowskiej za rok 2016.

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2016 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r.  

Po tym terminie nastąpi wykreślenie z listy członków oddziału.

Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
Konto bankowe:  21 1060 0076 0000 3200 0125 4537 BPH S.A. O/ Wałbrzych

Przypomnienie o składce za rok 2016!

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2016 r. w kwocie 70 zł!
Zgodnie z Regulaminem Płacenia Składek i Statutem (z par. 18 pkt. 2) – członkostwo ustaje w przypadku braku opłaty do dnia 31.12.2016 r.

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak uczestnictwo w wystawach czy realizacja planów hodowlane (mioty, krycia). Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Wałbrzychu